22:58 Thứ ba , Ngày 28 Tháng 11 Năm 2023

Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười một: Cần thiết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển các dự án Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

28/11/2023 10:35

Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười một: Cần thiết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển các dự án Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Đắk Lắk: Quy định mức tiền thưởng đối với học sinh, học viên, sinh viên, giáo viên, giảng viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế

19/10/2023 10:39

Đắk Lắk: Quy định mức tiền thưởng đối với học sinh, học viên, sinh viên, giáo viên, giảng viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế

Toàn văn bài Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

09/10/2023 10:36

Toàn văn bài Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tuyên truyền đấu tranh, phòng chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

31/08/2023 14:14

Tuyên truyền đấu tranh, phòng chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk ban hành quy định mới về tiêu chuẩn chức danh cán bộ

22/08/2023 16:04

Ngày 28/7/2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Quy định số 1349-QĐ/TU về tiêu chuẩn chức danh cán bộ.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”

18/08/2023 16:50

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất,...

(Infographic) Bãi bỏ 10 Thông tư về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

18/08/2023 11:19

Ngày 08/8/2023, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 12/2023/TT-BNV bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên...

Những điểm mới trong Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

18/08/2023 08:51

Những điểm mới trong Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2023) và ngày Quốc Khánh nước CHXHCN việt nam (2/9/1945 – 2/9/2023)

15/08/2023 10:09

kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2023) và ngày Quốc Khánh nước CHXHCN việt nam (2/9/1945 – 2/9/2023)

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ

25/07/2023 07:05

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ

Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023)

21/07/2023 13:48

Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023)

Sửa đổi quy định đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

19/07/2023 14:25

Ngày 17/7/2023 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 48/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên...

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

31/10/2022 10:56

Ngày 18/10/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Nghị định số 83/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản...

Thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

31/10/2022 10:41

Ngày 04/10/2021, Bộ Nội vụ có văn bản số 5532/BNV-TCBC trả lời văn bản của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình về thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân...

Cơ chế đặc thù đưa thành phố Buôn Ma Thuột, phát triển thành trung tâm của vùng Tây Nguyên

19/10/2022 13:52

Cơ chế đặc thù đưa thành phố Buôn Ma Thuột, phát triển thành trung tâm của vùng Tây Nguyên