00:19 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 07 Năm 2024

Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế

24/05/2024 14:33

Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế

Hỗ trợ kinh phí xây dựng 1.200 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bản tỉnh năm 2024

16/05/2024 07:36

Hỗ trợ kinh phí xây dựng 1.200 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bản tỉnh năm 2024

Sở Y tế trả lời cử tri về chuyển tuyến khám, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế

15/05/2024 07:51

Sở Y tế trả lời cử tri về chuyển tuyến khám, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế

Chiến dịch Điện Biên Phủ: Từ phương châm tác chiến “đánh nhanh, giải quyết nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”

06/05/2024 09:59

Chiến dịch Điện Biên Phủ: Từ phương châm tác chiến “đánh nhanh, giải quyết nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”

Không thể phủ nhận sự lãnh đạo đúng đắn, tinh thần quật cường, bất khuất của Đảng và Nhân dân ta trong Chiến thắng 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam

25/04/2024 10:08

Không thể phủ nhận sự lãnh đạo đúng đắn, tinh thần quật cường, bất khuất của Đảng và Nhân dân ta trong Chiến thắng 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam

Infographic: Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050

15/03/2024 10:50

Infographic: Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050

Tiêu chuẩn chung áp dụng đối với các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước theo quy định mới

13/03/2024 10:47

Tiêu chuẩn chung áp dụng đối với các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước theo quy định mới

Hưởng ứng, tham gia cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

26/02/2024 15:27

Hưởng ứng, tham gia cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên chặng đường xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ và giàu mạnh

19/02/2024 14:34

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên chặng đường xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ và giàu mạnh

Infographics: Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu của tỉnh Đắk Lắk năm 2024

29/01/2024 10:26

Infographics: Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu của tỉnh Đắk Lắk năm 2024

Đảng Cộng sản Việt Nam: 94 năm vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

24/01/2024 15:07

Đảng Cộng sản Việt Nam: 94 năm vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

Quân đội nhân dân Việt Nam: 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (22/12/1944 - 22/12/2023)

19/12/2023 15:53

Quân đội nhân dân Việt Nam: 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (22/12/1944 - 22/12/2023)

Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười một: Cần thiết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển các dự án Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

28/11/2023 10:35

Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười một: Cần thiết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển các dự án Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Đắk Lắk: Quy định mức tiền thưởng đối với học sinh, học viên, sinh viên, giáo viên, giảng viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế

19/10/2023 10:39

Đắk Lắk: Quy định mức tiền thưởng đối với học sinh, học viên, sinh viên, giáo viên, giảng viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế

Toàn văn bài Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

09/10/2023 10:36

Toàn văn bài Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng