23:17 Thứ bảy , Ngày 24 Tháng 02 Năm 2024

Nghi quyết Kỳ họp lần thứ Mười

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 160/2015/NQ-HÐND Nghị quyết 10/07/2015 Về xử lý kết quả rà soát đối với văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành trong lĩnh vực công nghiệp, lâm nghiệp Chi tiết
2 159/2015/NQ-HÐND 10/07/2015 Bãi bỏ Nghị quyết số 82/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của HĐND tỉnh Đắk Lắk về quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trực thuộc tỉnh Chi tiết
3 158/2015/NQ-HÐND Nghị quyết 10/07/2015 Về xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030 Chi tiết
4 157/2015/NQ-HÐND Nghị quyết 10/07/2015 Về việc khen thưởng hình thức Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk" Chi tiết
5 156/NQ-HÐND Nghị quyết 10/07/2015 Về biên chế công chức, số lượng viên chức năm 2015 Chi tiết
6 155/2015/NQ-HÐND Nghị quyết 10/07/2015 Quy hoạch xây dựng vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Chi tiết
7 154/2015/NQ-HÐND Nghị quyết 10/07/2015 Về Chương trình khuyến công tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 - 2020 Chi tiết
8 153/2015/NQ-HÐND 10/07/2015 Về việc phát triển thủy lợi trong vùng cà phê bền vững tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2025 Chi tiết
9 152/NQ-HÐND Nghị quyết 09/07/2015 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
10 151/NQ-HÐND Nghị quyết 09/07/2015 Xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 Chi tiết
11 150/NQ-HÐND 09/11/2015 Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết