09:12 Thứ bảy , Ngày 15 Tháng 06 Năm 2024

Hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân

03/10/2022 14:10

Hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân

Từ thực tế của tỉnh Đắk Lắk, một số vấn đề đặt ra nhằm nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh trong hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

20/04/2022 19:14

Từ thực tế của tỉnh Đắk Lắk, một số vấn đề đặt ra nhằm nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh trong hoạt...

Đại biểu Lê Thu Hà: ngoại giao vaccine – một nội dung cơ bản của chiến lược vaccine Việt Nam

07/09/2021 15:05

Cùng vào cuộc với cả hệ thống chính trị từ cấp lãnh đạo cao nhất của đất nước như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đặc biệt là Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội và Chủ tịch Quốc hội đã luôn quan...