18:19 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp bất thường lần 1 năm 2006

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 31/2006/NQ-HÐND7 Nghị quyết 05/11/2006 Thông qua kế hoạch phân khai kinh phí trợ giá, trợ cước tỉnh Đắk Lắk năm 2006. Chi tiết
2 30/2006/NQ-HÐND7 Nghị quyết 05/11/2006 Hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2006-2010. Chi tiết
3 29/2006/NQ-HÐND7 Nghị quyết 05/11/2006 Về cơ chế sử dụng ngân sách địa phương để đầu tư trong các cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
4 28/2006/NQ-HÐND7 Nghị quyết 05/11/2006 Về việc đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2007 - 2010 Chi tiết
5 27/2006/NQ-HÐND7 Nghị quyết 05/11/2006 Về kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, rà soát và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
6 26/2006/NQ-HÐND7 Nghị quyết 05/11/2006 Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết
7 25/2006/NQ-HÐND7 Nghị quyết 05/11/2006 Về việc Quy định định biên, mức phụ cấp cho Phó trưởng công an xã thứ hai và công an viên; tiêu chuẩn về trang phục, công cụ hỗ trợ, phương tiện làm việc cho lực lượng Công an xã của tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
8 24/2006/NQ-HÐND7 Nghị quyết 05/11/2006 Phương án tổ chức bộ máy và kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Đắk Lăk năm 2006. Chi tiết
9 23/2006/NQ-HÐND7 Nghị quyết 05/11/2006 Kế hoạch đầu tư xây dựng từ vốn tồn quỹ ngân sách tỉnh năm 2005, vốn vay tín dụng ưu đãi và vốn tạm ứng kho bạc nhà nước năm 2006. Chi tiết
10 22/2006/NQ-HÐND7 Nghị quyết 05/11/2006 Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đắk Lắk 05 năm giai đoạn 2006-2010. Chi tiết
11 21/2006/NQ-HÐND7 Nghị quyết 05/11/2006 Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009 (YĐHăm). Chi tiết