01:03 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 07 Năm 2024

Tiếp công dân - TXCT của HĐND tinh

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 364/TB-HÐND 14/06/2024 Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 06 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
2 294/TB-HÐND 20/05/2024 Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 05 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
3 225/TB-HÐND 17/04/2024 Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 04 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
4 152/TB-HÐND 18/03/2024 Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 03 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
5 92/TB-HÐND 21/02/2024 Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
6 27/TB-HÐND 15/01/2024 tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
7 684/TB-HÐND 17/10/2023 Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
8 608/TB-HÐND 18/09/2023 Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
9 526/TB-HÐND 18/08/2023 Chi tiết
10 469/KH-HÐND 11/07/2023 Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chi tiết
11 403/TB-HÐND 19/06/2023 Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
12 315/TB-HÐND 22/05/2023 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
13 224/TB-HÐND 18/04/2023 Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chi tiết
14 203/TB-HÐND 13/04/2023 Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh - Quý II/2023 Chi tiết
15 159/TB-HÐND 24/03/2023 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
16 86/TB-HÐND 17/02/2023 Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
17 18/TB-HÐND 11/01/2023 Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh - Quý I/2023 Chi tiết
18 641/TB-HÐND 29/12/2022 Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2022 của Thường trực HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh Chi tiết
19 587/KH-HÐND 01/12/2022 Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chi tiết
20 534/TB-HÐND 09/11/2022 Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh Qúy IV/2022 Chi tiết
21 498/TB-HÐND 20/10/2022 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
22 443/TB-HD(ND 20/09/2022 Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
23 398/TB-HÐND 18/08/2022 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
24 343/TB-HÐND 20/07/2022 Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
25 303/TB-HÐND 22/06/2022 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh khóa X Chi tiết
26 270/TB-HÐND 08/06/2022 Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh - Quý III/2022 Chi tiết
27 229/TB-HÐND 19/05/2022 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh khóa X Chi tiết
28 170/TB-HÐND 18/04/2022 Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh khóa X Chi tiết
29 153/TB-HÐND 07/04/2022 Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh - Quý II/2022 Chi tiết