09:18 Thứ bảy , Ngày 15 Tháng 06 Năm 2024

Đoàn ĐBQH tỉnh

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 73/KH-ÐÐBQH 17/04/2023 Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
2 07/BC-ÐÐBQH 13/03/2023 Công tác dân nguyện tháng 02 năm 2023 Chi tiết
3 284/TB-ÐÐBQH 27/12/2022 Giới thiệu chức danh, chữ ký của Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
4 267/TB-ÐÐBQH 09/12/2022 Thông báo lịch giám sát “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng” Chi tiết
5 12/QÐ-ÐÐBQH 08/12/2022 Thành lập Đoàn giám sát “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng” Chi tiết
6 245/KH-ÐÐBQH 09/11/2022 Giám sát chuyên đề “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng” Chi tiết
7 73/BC-ÐÐBQH 06/12/2022 Công tác dân nguyện tháng 11 năm 2022 Chi tiết
8 60/BC-ÐÐBQH 30/11/2022 Kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp Chi tiết
9 59/BC-ÐÐBQH 04/11/2022 Công tác dân nguyện tháng 10 năm 2022 Chi tiết
10 240/KH-ÐÐBQH 31/10/2022 Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khoá XV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
11 58/BC-ÐÐBQH 13/10/2022 Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk trước Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV Chi tiết
12 55/BC-ÐÐBQH 04/10/2022 Báo cáo công tác dân nguyện tháng 9 năm 2022 Chi tiết
13 210/KH-ÐÐBQH 23/09/2022 Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khoá XV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
14 54/BC-ÐÐBQH 06/09/2022 Công tác dân nguyện tháng 8 năm 2022 Chi tiết
15 118/KH-ÐÐBQH 02/06/2022 Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khoá XV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
16 87/KH-ÐÐBQH 19/04/2022 Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khoá XV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Chi tiết