17:09 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp thứ Nhất

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 13/NQ-HÐND Nghị quyết 04/07/2016 Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX trong năm 2016 Chi tiết
2 12/NQ-HÐND Nghị quyết 04/07/2016 Về xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016 - 2021 Chi tiết
3 11/NQ-HÐND Nghị quyết 04/07/2016 Xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Chi tiết
4 10/NQ-HÐND Nghị quyết 04/07/2016 Xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Chi tiết
5 09/NQ-HÐND Nghị quyết 04/07/2016 Về xác nhận kết quả bầu Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Chi tiết
6 08/NQ-HÐND Nghị quyết 04/07/2016 Về xác nhận kết quả bầu Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Chi tiết
7 07/NQ-HÐND Nghị quyết 04/07/2016 Về xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc của HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Chi tiết
8 06/NQ-HÐND Nghị quyết 04/07/2016 Về xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Chi tiết
9 05/NQ-HÐND Nghị quyết 04/07/2016 Về xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế của HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Chi tiết
10 04/NQ-HÐND Nghị quyết 04/07/2016 Về xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách của HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Chi tiết
11 03/NQ-HÐND Nghị quyết 04/07/2016 Về số lượng thành viên và cơ cấu thành phần các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 Chi tiết
12 02/NQ_HÐND Nghị quyết 04/07/2016 Xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 Chi tiết
13 01/NQ-HÐND Nghị quyết 04/07/2016 Xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Chi tiết