23:09 Thứ ba , Ngày 28 Tháng 11 Năm 2023

Ban Kinh tế - Ngân sách

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 242/KH-HÐND 25/05/2022 Giám sát tình hình hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020 - 2021 Chi tiết