00:49 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 07 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp thứ Năm

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 84/NQ-HÐND Nghị quyết 21/12/2012 Về Chương trình ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2013 Chi tiết
2 83/NQ-HÐND 21/12/2012 Về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2013 Chi tiết
3 82/2012/NQ-HÐND Nghị quyết 21/12/2012 Về việc quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trực thuộc tỉnh Chi tiết
4 81/2012/NQ-HÐND Nghị quyết 21/12/2012 Về Chương trình Việc làm và Dạy nghề tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2012 - 2015 Chi tiết
5 80/2012/NQ-HÐND Nghị quyết 21/12/2012 Về việc quy định mức thu phí tham quan Bảo táng tỉnh Chi tiết
6 79/2012/NQ-HÐND Nghị quyết 10/11/2023 Về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
7 78/2012/NQ-HÐND Nghị quyết 21/12/2012 Về việc quy định một số chính sách bảo tồn Voi tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
8 77/NQ-HÐND 21/12/2012 Về thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
9 76/2012/NQ-HÐND Nghị quyết 21/12/2012 Về khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
10 75/2012/NQ-HÐND Nghị quyết 21/12/2012 Về khung giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố của tỉnh năm 2013 Chi tiết
11 74/NQ-HÐND Nghị quyết 21/12/2012 Về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2013 Chi tiết
12 73/NQ-HÐND Nghị quyết 21/12/2012 Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2011 Chi tiết
13 72/NQ-HÐND Nghị quyết 21/12/2012 Về phân bổ dự toán ngân sách năm 2013 tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
14 71/NQ-HÐND Nghị quyết 21/12/2012 Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2013 Chi tiết
15 70/NQ-HÐND 21/12/2012 V/v cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
16 69/NQ-HÐND Nghị quyết 21/12/2012 V/v miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
17 68/NQ-HÐND Nghị quyết 21/12/2012 V/v xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
18 67/NQ-HÐND Nghị quyết 21/12/2012 V/v xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
19 66/NQ-HÐND Nghị quyết 21/12/2012 V/v miễn nhiệm thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách của HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết