23:44 Thứ ba , Ngày 28 Tháng 11 Năm 2023

Nghị quyết kỳ họp thứ Mười Một

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 35/NQ-HÐND Nghị quyết 19/12/2008 Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2009. Chi tiết
2 34/2008/NQ-HÐND Nghị quyết 19/12/2008 Về sắp xếp, di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
3 33/2008/NQ-HÐND Nghị quyết 19/12/2008 Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh giai đoạn 2009-2020, Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh giai đoạn 2009-2015. Chi tiết
4 32/2008/NQ-HÐND Nghị quyết 19/12/2008 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 2009 - 2010 tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết
5 31/2008/NQ-HÐND Nghị quyết 19/12/2008 Về quy định một số chính sách hỗ trợ đối với viên chức ngành y tế tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2009 – 2013 Chi tiết
6 30/2008/NQ-HÐND Nghị quyết 19/12/2008 Về việc quy định mức giá đất trên địa bàn các huyện và TP Buôn Ma Thuột, công bố ngày 01/01/2009 Chi tiết
7 29/2008/NQ-HÐND Nghị quyết 19/12/2008 Về tỷ lệ phần trăm thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
8 28/NQ-HÐND Nghị quyết 19/12/2008 Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007 của tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết
9 27/NQ-HÐND Nghị quyết 19/12/2008 Phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết
10 26/NQ-HÐND Nghị quyết 19/12/2008 Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2009. Chi tiết
11 25/NQ-HÐND Nghị quyết 19/12/2008 Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, ban hành trong năm 2009. Chi tiết
12 24/NQ-HÐND Nghị quyết 19/12/2008 Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2009. Chi tiết