09:08 Thứ bảy , Ngày 15 Tháng 06 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp bất thường năm 2007

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 09/2007/NQ-HÐND Nghị quyết 13/04/2007 Mức thu các loại phí và lệ phí Chi tiết
2 08/2007/NQ-HÐND Nghị quyết 13/04/2007 Về cơ cấu giải thưởng Văn học - Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
3 07/2007/NQ-HÐND Nghị quyết 13/04/2007 về xây dựng hệ thống khuyến nông cơ sở Chi tiết
4 06/2007/NQ-HÐND Nghị quyết 13/04/2007 Về Chương trình giống cây trồng, vật nuôi và giống cây lâm nghiệp tỉnh Đắk Lắk đến năm 2010 Chi tiết
5 05/2007/NQ-HÐND Nghị quyết 13/04/2007 Phân bổ kinh phí trợ giá, trợ cước của tỉnh Đắk Lắk năm 2007. Chi tiết
6 04/2007/NQ-HÐND Nghị quyết 13/04/2007 Đặt tên đường trung tâm thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp. Chi tiết
7 01/2007/NQ-HÐND Nghị quyết 13/04/2007 Phân bổ vốn Chương trình 135 của tỉnh Đắk Lắk năm 2007. Chi tiết