00:15 Thứ tư , Ngày 29 Tháng 11 Năm 2023

Nghị quyết kỳ họp bất thường năm 2007

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 09/2007/NQ-HÐND Nghị quyết 13/04/2007 Mức thu các loại phí và lệ phí Chi tiết
2 08/2007/NQ-HÐND Nghị quyết 13/04/2007 Về cơ cấu giải thưởng Văn học - Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
3 07/2007/NQ-HÐND Nghị quyết 13/04/2007 về xây dựng hệ thống khuyến nông cơ sở Chi tiết
4 06/2007/NQ-HÐND Nghị quyết 13/04/2007 Về Chương trình giống cây trồng, vật nuôi và giống cây lâm nghiệp tỉnh Đắk Lắk đến năm 2010 Chi tiết
5 05/2007/NQ-HÐND Nghị quyết 13/04/2007 Phân bổ kinh phí trợ giá, trợ cước của tỉnh Đắk Lắk năm 2007. Chi tiết
6 04/2007/NQ-HÐND Nghị quyết 13/04/2007 Đặt tên đường trung tâm thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp. Chi tiết
7 03/NQ-HÐND Nghị quyết 13/04/2007 Điều chỉnh địa giới hành chính các xã thuộc các huyện: Krông Ana, Ea Kar, Krông Búk, M’Drắk, Ea H’leo. Chi tiết
8 02/NQ-HÐND 13/04/2007 Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Ana để thành lập huyện mới. Chi tiết
9 01/2007/NQ-HÐND Nghị quyết 13/04/2007 Phân bổ vốn Chương trình 135 của tỉnh Đắk Lắk năm 2007. Chi tiết