00:24 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 07 Năm 2024

Nghị quyết HĐND tỉnh khóa VII (2004 - 2011)

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 36/2010/NQ-HÐND Nghị quyết 12/10/2010 Quy định các nguyên tắc, nguồn vốn, tiêu chí và định mức phân bổ ổn định vốn đầu tư phát triển bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2011-2015 Chi tiết
2 35/2010/NQ-HÐND Nghị quyết 12/10/2010 Cơ cấu nguồn vốn đầu tư đường giao thông trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk, giai đoạn 2011 - 2015 Chi tiết
3 34/2010/NQ-HÐND Nghị quyết 12/10/2010 Đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (đợt 3) Chi tiết
4 33/2010/NQ-HÐND Nghị quyết 12/10/2010 Quy định chức danh, số lượng, hệ số phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, buôn, tổ dân phố và sinh hoạt phí đối với một số chức danh cán bộ cơ sở Chi tiết
5 32/2010/NQ-HÐND Nghị quyết 12/10/2010 Quy định về mức thu học phí đối với học sinh ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Chi tiết
6 31/2010/NQ-HÐND Nghị quyết 12/10/2010 Quy định kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
7 30/2010/NQ-HÐND Nghị quyết 12/10/2010 Lập Quỹ quốc phòng - an ninh tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Chi tiết
8 29/2010/NQ-HÐND Nghị quyết 12/10/2010 Quy định mức giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột Chi tiết
9 28/2010/NQ-HÐND Nghị quyết 12/10/2010 Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (thay thế NQ 10/2010/NQ-HĐND) Chi tiết
10 27/2010/NQ-HÐND Nghị quyết 12/10/2010 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Chi tiết
11 26/2010/NQ-HÐND Nghị quyết 12/10/2010 Phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
12 25/2010/NQ-HÐND Nghị quyết 12/10/2010 Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 6, Điều 1 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND, ngày 13/7/2007 của HĐND tỉnh về các loại phí và lệ phí Chi tiết
13 24/NQ-HÐND Nghị quyết 12/10/2010 Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2009 tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
14 23/2010/NQ-HÐND Nghị quyết 12/10/2010 Tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Đăk Lăk từ năm 2011 Chi tiết
15 22/2010/NQ-HÐND Nghị quyết 12/10/2010 Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 Chi tiết
16 21/2010/NQ-HÐND Nghị quyết 12/10/2010 Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi từ năm 2011 cho ngân sách các cấp chính quyền thuộc tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
17 20/NQ-HÐND Nghị quyết 12/10/2010 Phân bổ dự toán ngân sách năm 2011 tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
18 19/NQ-HÐND Nghị quyết 12/10/2010 Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2011 Chi tiết
19 18/NQ-HÐND Nghị quyết 12/10/2010 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ANQP tỉnh Đắk Lắk 5 năm 2011-2015 Chi tiết
20 17/NQ-HÐND Nghị quyết 12/10/2010 Chương trình ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 Chi tiết
21 16/NQ-HÐND Nghị quyết 12/10/2010 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 Chi tiết
22 15/NQ-HÐND 12/10/2010 Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2011 Chi tiết
23 14/NQ-HÐND Nghị quyết 12/08/2010 Xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2011 Chi tiết
24 13/NQ-HÐND Nghị quyết 12/08/2010 Xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2011 Chi tiết
25 12/NQ-HÐND Nghị quyết 07/09/2010 Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII đối với ông Mai Văn Thìn (chuyển công tác vào Tp Hồ Chí Minh). Chi tiết
26 11/NQ-HÐND Nghị quyết 07/09/2010 Phương án tổ chức bộ máy và kế hoạch biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp của tỉnh năm 2010. Chi tiết
27 10/2010/NQ-HÐND Nghị quyết 07/09/2010 Quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh. Chi tiết
28 09/NQ-HÐND Nghị quyết 07/09/2010 Thành lập phòng Dân tộc cấp huyện. Chi tiết
29 08/2010/NQ-HÐND Nghị quyết 07/09/2010 Về việc quy định phân cấp nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học và trường dạy nghề công lập giai đoạn 2010 - 2015 Chi tiết
30 07/2010/NQ-HÐND Nghị quyết 07/09/2010 Về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, sơ chế, tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2010 - 2015 Chi tiết