17:19 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp thứ Năm

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 15/2006/NQ-HÐ7 13/01/2006 Bãi nhiệm chức danh Hội thẩm Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2004-2009. Chi tiết
2 14/2006/NQ-HÐ7 Nghị quyết 13/01/2006 Bãi bỏ chính sách khuyến khích và đảm bảo đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Đắk Lắk. Chi tiết
3 13/2006/NQ-HÐ7 Nghị quyết 13/01/2006 Về việc chế độ chi đặc thù cho hoạt động HĐND các cấp Chi tiết
4 12/2006/NQ-HÐ7 Nghị quyết 13/01/2006 Về mức hỗ trợ phí bảo hiểm y tế tự nguyện cho đối tượng học sinh phổ thông các cấp trên địa bàn toàn tỉnh giai đoạn 2006 - 2010 Chi tiết
5 11/2006/NQ-HÐ7 Nghị quyết 13/01/2006 Về việc bổ sung định biên đối với cán bộ không chuyên trách để bố trí chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã Chi tiết
6 10/2006/NQ-HÐ7 Nghị quyết 13/01/2006 Điều chỉnh giá đất trên địa bàn 13 huyện, thành phố năm 2006. Chi tiết
7 09/2006/NQ-HÐ7 Nghị quyết 13/01/2006 Về ban hành Quy định phí đấu giá tài sản và phí đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
8 08/2006/NQ-HÐ7 Nghị quyết 13/01/2006 Thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập một số xã mới thuộc huyện Easup Chi tiết
9 07/2006/NQ-HÐ7 Nghị quyết 13/01/2006 Thông qua chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2006. Chi tiết
10 06/2006/NQ-HÐ7 Nghị quyết 13/01/2006 Thông qua chương trình ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2006. Chi tiết
11 05/2006/NQ-HÐ7 13/01/2006 Thông qua kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2006. Chi tiết
12 04/2006/NQ-HÐ7 Nghị quyết 13/01/2006 Thông qua kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2006. Chi tiết
13 03/2006/NQ-HÐ7 Nghị quyết 13/01/2006 Thông qua báo cáo thực hiện ngân sách nhà nước năm 2005 và dự toán, phân bổ ngân sách NN năm 2006. Chi tiết
14 02/2006/NQ-HÐ7 Nghị quyết 13/01/2006 Thông qua báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2004. Chi tiết
15 01/2006/NQ-HÐ7 Nghị quyết 13/01/2006 Nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2006. Chi tiết