17:22 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024

Nghị quyêt kỳ họp thứ Hai

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 09/2021/NQ-HÐND Nghị quyết 13/08/2021 Nghị quyết về Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết
2 08/2021/NQ-HÐND Nghị quyết 13/09/2021 Nghị quyết về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021 – 2025. Chi tiết
3 07/2021/HÐND Nghị quyết 13/08/2021 Nghị quyết kéo dài việc thực hiện đến hết năm học 2021 – 2022 đối với mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập. Chi tiết
4 06/2021/HÐND Nghị quyết 13/08/2021 Quy định tỷ lệ để lại phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết
5 05/2021/NQ-HÐND Nghị quyết 13/08/2021 Quy định một số chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên của tỉnh đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao trong nước và quốc tế. Chi tiết
6 04/2021/NQ-HÐND Nghị quyết 13/08/2021 Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh. Chi tiết
7 03/2021/NQ-HÐND Nghị quyết 13/08/2021 Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021 – 2025 Chi tiết
8 36/NQ-HÐND Nghị quyết 13/08/2021 Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Chi tiết
9 35/NQ-HÐND Nghị quyết 13/08/2021 Nghị quyết về sáp nhập thôn, buôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh ( đợt 2) và giải thể thôn 15 xã Cư Yang, huyện Ea kar, tỉnh Đăk Lắk Chi tiết
10 34/NQ-HÐND Nghị quyết 13/08/2021 Nghị quyết cho ý kiến về dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Đắk Lắk (lần 2) Chi tiết
11 33/NQ-HÐND Nghị quyết 13/08/2021 Nghị quyết về việc chi hỗ trợ cho nhân viên y tế khối, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh năm 2019 Chi tiết
12 32/NQ-HÐND Nghị quyết 13/08/2021 Nghị quyết điều chỉnh nội dung tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 06/5/2019 của HĐND tỉnh Đắk Lắk bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng; danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mụ Chi tiết
13 31/NQ-HÐND Nghị quyết 13/08/2021 Nghị quyết về việc thành lập thôn Yang San tại xã Cư Elang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
14 30/NQ-HÐND Nghị quyết 13/08/2021 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích 10 héc ta đất trồng lúa trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk Chi tiết
15 29/NQ-HÐND Nghị quyết 13/08/2021 Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tỉnh Đắk Lắk 5 năm, giai đoạn 2021-2025 Chi tiết
16 28/NQ-HÐND Nghị quyết 13/08/2021 Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022 Chi tiết
17 27/NQ-HÐND Nghị quyết 12/08/2021 Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 Chi tiết
18 26/NQ-HÐND Nghị quyết 12/08/2021 Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 Chi tiết