17:52 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp bất thường lần 2 2019

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 27/NQ-HÐND Nghị quyết 12/09/2019 Về chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, giai đoạn 2016 - 2020 Chi tiết
2 26/NQ-HÐND Nghị quyết 12/09/2019 Về việc phân khai chi tiết khoản thông báo sau nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2019 Chi tiết
3 25/NQ-HÐND Nghị quyết 12/09/2019 Về phương án phân bổ vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách Trung ương của Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
4 24/NQ-HÐND Nghị quyết 12/09/2019 Điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 Chi tiết
5 23/NQ-HÐND Nghị quyết 12/09/2019 Chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đường giao thông liên huyện Ea H'Leo - Ea Súp Chi tiết
6 22/NQ-HÐND Nghị quyết 12/09/2019 Về bổ sung danh mục các dự án vào Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Chi tiết
7 21/NQ-HÐND Nghị quyết 12/09/2019 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Chi tiết