09:15 Thứ bảy , Ngày 15 Tháng 06 Năm 2024

Nghi quyết Kỳ họp chuyên đề lần Sáu

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 37/NQ-HÐND Nghị quyết 23/09/2022 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chi tiết
2 36/NQ-HÐND Nghị quyết 23/09/2022 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chi tiết