00:28 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 07 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp thứ Nhất

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 14/NQ/HÐND Nghị quyết 29/06/2011 ề xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
2 13/NQ/HÐND Nghị quyết 29/06/2011 Về xác nhận kết quả bầu Thư ký kỳ họp HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
3 12/NQ/HÐND Nghị quyết 29/06/2011 Về xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
4 11/NQ/HÐND Nghị quyết 29/06/2011 Về xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
5 10/NQ/HÐND Nghị quyết 29/06/2011 Về xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
6 09/NQ/HÐND Nghị quyết 29/06/2011 Về xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
7 08/NQ/HÐND Nghị quyết 29/06/2011 Về thành lập các Ban và số lượng thành viên các Ban của HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
8 07/NQ/HÐND Nghị quyết 29/06/2011 Về xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
9 06/NQ/HÐND Nghị quyết 29/06/2011 Về xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
10 05/NQ/HÐND Nghị quyết 29/06/2011 Về xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
11 04/NQ-HÐND Nghị quyết 29/06/2011 Về xác nhận kết quả bầu Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
12 03/NQ-HÐND Nghị quyết 29/06/2011 Về xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
13 02/NQ-HÐND Nghị quyết 29/06/2011 Về xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
14 01/NQ-HÐND Nghị quyết 29/06/2011 Về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết