07:31 Thứ bảy , Ngày 15 Tháng 06 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp thứ Nhất

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 07/2004/NQ-HÐ Nghị quyết 27/05/2004 Kết quả bầu Hội thẩm TAND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2004-2009 Chi tiết
2 06/2004/NQ-HÐ Nghị quyết 27/05/2004 Kết quả bầu thư ký các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa VII nhiệm kỳ 2004-2009 Chi tiết
3 05/2004/NQ-HÐ Nghị quyết 27/05/2004 Kết quả bầu Trưởng ban, Phó trưởng ban, thành viên các ban của HĐND tỉnh khóa VII nhiệm kỳ 2004-2009 Chi tiết
4 04/2004/NQ-HÐ Nghị quyết 27/05/2004 Kết quả bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, các Ủy viên UBND tỉnh khóa VII nhiệm kỳ 2004-2009 Chi tiết
5 03/2004/NQ-HÐ Nghị quyết 27/05/2004 Kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh khóa VII nhiệm kỳ 2004-2009 Chi tiết
6 02/2004/NQ-HÐ Nghị quyết 27/05/2004 Kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII nhiệm kỳ 2004-2009 Chi tiết
7 01/2004/NQ-HÐ Nghị quyết 27/05/2004 Xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa VII nhiêm kỳ 2004 - 2009 Chi tiết