08:48 Thứ bảy , Ngày 15 Tháng 06 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp thứ Hai

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 12/2004/NQ-HÐ Nghị quyết 28/07/2004 Thông qua phương án về cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế tổ chức hành chính và biên chế sự nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2004 Chi tiết
2 11/2004/NQ-HÐ Nghị quyết 28/07/2004 Phương hướng nhiệm vụ của HĐND và kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh. Chi tiết
3 10/2004/NQ-HÐ Nghị quyết 28/07/2004 Rèn luyện của Đại biểu HĐND tỉnh khóa VII. Chi tiết
4 09/2004/NQ-HÐ Nghị quyết 28/07/2004 Quy chế phối hợp hoạt động giữa HĐND tỉnh Đắk Lắk vơí UBMTTQVN tỉnh Đắk Lăk Chi tiết
5 08/2004/NQ-HÐ Nghị quyết 28/07/2004 Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh Đắk Lắk Chi tiết