23:49 Thứ ba , Ngày 28 Tháng 11 Năm 2023

Nghị quyết kỳ họp bất thường lần 2 năm 2006

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 43/NQ-HÐND Nghị quyết 10/11/2006 Đưa 185 căn hộ ra khỏi đề án bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ. Chi tiết
2 42/2006/NQ-HÐND Nghị quyết 10/11/2006 Cơ chế đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết
3 41/2006/NQ-HÐND Nghị quyết 10/11/2006 Quy định mức phụ cấp hàng tháng cho tình nguyện viên Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã Chi tiết
4 40/2006/NQ-HÐND Nghị quyết 10/11/2006 Quy định một số chế độ, chính sách đối với công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình Chi tiết
5 39/NQ-HÐND Nghị quyết 10/11/2006 Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu khai thác gỗ rừng tự nhiên năm 2006. Chi tiết
6 38/NQ-HÐND Nghị quyết 10/11/2006 Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2005 của tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết
7 37/2006/NQ-HÐND Nghị quyết 10/11/2006 về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi từ năm 2007 cho các cấp ngân sách thuộc tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
8 36/2006/NQ-HÐND Nghị quyết 10/11/2006 Thông qua định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007. Chi tiết
9 35/NQ-HÐND 10/11/2006 Thông qua quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lăk đến năm 2020. Chi tiết