18:07 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp bất thường lần 2 năm 2006

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 42/2006/NQ-HÐND Nghị quyết 10/11/2006 Cơ chế đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết
2 41/2006/NQ-HÐND Nghị quyết 10/11/2006 Quy định mức phụ cấp hàng tháng cho tình nguyện viên Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã Chi tiết
3 40/2006/NQ-HÐND Nghị quyết 10/11/2006 Quy định một số chế độ, chính sách đối với công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình Chi tiết
4 37/2006/NQ-HÐND Nghị quyết 10/11/2006 về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi từ năm 2007 cho các cấp ngân sách thuộc tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
5 36/2006/NQ-HÐND Nghị quyết 10/11/2006 Thông qua định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007. Chi tiết