07:03 Thứ bảy , Ngày 15 Tháng 06 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp thứ Mười Ba

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 21/NQ-HÐND Nghị quyết 16/12/2009 Chương trình ban hành nghị quyết năm 2010. Chi tiết
2 20/NQ-HÐND Nghị quyết 16/12/2009 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010. Chi tiết
3 19/NQ-HÐND Nghị quyết 16/12/2009 Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008 của tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết
4 18/NQ-HÐND Nghị quyết 16/12/2009 Dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 của tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết
5 17/2009/NQ-HÐND Nghị quyết 16/12/2009 Quy định mức giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố năm 2010 Chi tiết
6 16/NQ-HÐND Nghị quyết 16/12/2009 Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2010. Chi tiết
7 15/NQ-HÐND Nghị quyết 16/12/2009 Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2010. Chi tiết