23:07 Thứ ba , Ngày 28 Tháng 11 Năm 2023

Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh: giám sát công tác quản lý nhà nước về đầu tư, quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2016 - 2021

24/06/2022 18:04

Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội làm trưởng Đoàn đã có buổi làm việc trực tiếp với Sở VH,...