08:25 Thứ bảy , Ngày 15 Tháng 06 Năm 2024

Trả lời kiến nghị cử tri của HĐND tỉnh

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 147/BC-UBND 17/04/2023 UBND huyện Krông Pắc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa X Chi tiết
2 200/BC-UBND 10/04/2023 UBND huyện Cư M'gar trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 Chi tiết
3 948/STNMT-ÐKTKÐÐBÐ 07/04/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 Chi tiết
4 112/BC-UBND 30/03/2023 UBND huyện Krông Ana trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 Chi tiết
5 126/BC-UBND 31/03/2023 UBND huyện Krông Búk trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 Chi tiết
6 130/BC-UBND 31/03/2023 UBND thi xã Buôn Hồ trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 Chi tiết
7 231/ÐAL-TH&KSNB 22/03/2023 Ngân hàng Nhà nước tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 Chi tiết
8 3609/ÐLPC-KHVT 05/04/2023 Công ty Điện lực Đắk Lắk trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 Chi tiết
9 860/UBND-PGDÐT 06/04/2023 UBND huyện Cư Kiun trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 Chi tiết
10 508/SGTVT-KCHC 31/03/2023 Sở Giao thông vận tải rả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 Chi tiết
11 887/STNMT-ÐKTKÐÐBÐ 03/04/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 Chi tiết
12 847/STNMT-ÐKTKÐÐBÐ 29/03/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 Chi tiết
13 800/STNMT-MT 24/03/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 Chi tiết
14 1062/SNN-KHTC 31/03/2023 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 Chi tiết
15 464/SNV-XDCQ 21/03/2023 Sở Nội vụ trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 Chi tiết
16 2943/STNMT-VP 18/10/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ hợp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chi tiết
17 2371/UBND-VP 20/10/2022 UBND huyện Ea H'leo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ hợp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chi tiết
18 1692/UBND-TNMT 07/10/2022 UBND huyện Ea Súp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ hợp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chi tiết
19 291/BC-UBND 10/10/2022 UBND huyện Cư Kuin báo cáo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ hợp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chi tiết
20 1771/SGTVT-KCHT 07/10/2022 Sở Giao thông và Vận tải trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ hợp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chi tiết
21 10419/ÐLPC-KH&VT 06/10/2022 Công ty Điện lực Đắk Lắk trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ hợp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chi tiết
22 3369/SNN-KH-TC 13/10/2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ hợp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chi tiết
23 753/ÐAL-TH&KSNB 30/09/2022 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ hợp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chi tiết
24 426/BC-UBND 03/10/2022 UBND huyện Krông Ana trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ hợp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chi tiết
25 454/BC-UBND 03/10/2022 UBND huyện M' Đrăk trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chi tiết
26 2084/SVN-XDCQ 04/10/2022 Sở Nội vụ trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri các huyện, thành phố sau kỳ hợp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chi tiết
27 2347/SLÐTBXH-NCC 29/09/2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện M’ Đrắk sau kỳ hợp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chi tiết
28 2315/SLÐTBXH-BTXH 27/09/2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar sau kỳ hợp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chi tiết
29 170/BC-UBND 27/06/2022 Về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X của UBND tỉnh Chi tiết
30 2250/UBND-NV 20/06/2022 Trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X của UBND thành phố Buôn Ma Thuột Chi tiết