18:26 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024

Hội nghị toàn quốc triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

07/03/2024 15:12

Hội nghị toàn quốc triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

TỔNG THUẬT TRỰC TIẾP SÁNG 18/01: BẾ MẠC KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 5, QUỐC HỘI KHOÁ XV

18/01/2024 07:25

TỔNG THUẬT TRỰC TIẾP SÁNG 18/01: BẾ MẠC KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 5, QUỐC HỘI KHOÁ XV

TỔNG THUẬT TRỰC TIẾP SÁNG 16/01: CHÍNH PHỦ TRÌNH QUỐC HỘI DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

16/01/2024 08:52

TỔNG THUẬT TRỰC TIẾP SÁNG 16/01: CHÍNH PHỦ TRÌNH QUỐC HỘI DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

TỔNG THUẬT TRỰC TIẾP CHIỀU 15/01: QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG (SỬA ĐỔI)

15/01/2024 15:03

TỔNG THUẬT TRỰC TIẾP CHIỀU 15/01: QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG (SỬA ĐỔI)

ĐBQH LÊ THỊ THANH XUÂN: TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG, ĐÓNG GÓP CÓ TRÁCH NHIỆM VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

19/12/2023 15:38

ĐBQH LÊ THỊ THANH XUÂN: TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG, ĐÓNG GÓP CÓ TRÁCH NHIỆM VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

06/12/2023 07:21

Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII

05/12/2023 07:19

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII

Ngày họp cuối cùng của đợt 1, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

12/11/2023 10:53

Ngày họp cuối cùng của đợt 1, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tổ chức thảo luận tại tổ đối với các dự án Luật trình Kỳ họp

12/11/2023 10:48

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tổ chức thảo luận tại tổ đối với các dự án Luật trình Kỳ họp

Thảo luận tại Tổ 13 đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

12/11/2023 10:43

Thảo luận tại Tổ 13 đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

ĐBQH LÊ THỊ THANH XUÂN: QUY ĐỊNH "TÒA ÁN KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ THU THẬP CHỨNG CỨ" PHÙ HỢP VỚI XU HƯỚNG TỪNG BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA NỀN TƯ PHÁP NƯỚC TA

10/11/2023 14:41

ĐBQH LÊ THỊ THANH XUÂN: QUY ĐỊNH "TÒA ÁN KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ THU THẬP CHỨNG CỨ" PHÙ HỢP VỚI XU HƯỚNG TỪNG BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA NỀN TƯ PHÁP NƯỚC TA

Theo chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày làm việc cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, bắt đầu từ sáng 6/11 đến hết sáng 8/11/2023

05/11/2023 01:07

Theo chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày làm việc cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, bắt đầu từ sáng 6/11 đến hết sáng 8/11/2023

Đại biểu Lê Thị Thanh Xuân - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách, Phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk góp ý đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

05/11/2023 00:50

Đại biểu Lê Thị Thanh Xuân - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách, Phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk góp ý đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Các tỉnh: Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hậu Giang và Đắk Lắk (Tổ 13) thảo luận đối với dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

03/11/2023 16:45

Các tỉnh: Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hậu Giang và Đắk Lắk (Tổ 13) thảo luận đối với dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Nguyệt: Bất cập trong áp dụng chính sách, pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; bảo vệ quyền lợi cho người lao động khi người sử dụng lao động nợ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

01/11/2023 16:01

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Nguyệt: Bất cập trong áp dụng chính sách, pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; bảo vệ quyền lợi cho người lao động khi người sử dụng lao động nợ bảo hiểm...