00:29 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 07 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp bất thường lần 3

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 192/NQ-HÐND Nghị quyết 07/01/2016 Về xử lý kết quả sau rà soát, hệ thống hóa năm 2015 đối với văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành Chi tiết
2 191/NQ-HÐND 07/01/2016 Về việc thành lập, đổi tên, giải thể thôn, buôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
3 190/NQ-HÐND Nghị quyết 07/01/2016 Về thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'Leo là đồ thị loại IV Chi tiết
4 189/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 07/01/2016 Quy định mức thu học phí đào tạo cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề các trường công lập trực thuộc tỉnh năm 2015 - 2016 Chi tiết
5 188/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 07/01/2016 Quy định mức thu học phí đối với học sinh ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2015 - 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
6 187/NQ-HÐND Nghị quyết 07/01/2016 Danh mục các dự án phát triển KT - XH vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; công trình, dự án khác có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc... Chi tiết
7 186/NQ-HÐND Nghị quyết 07/01/2016 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng tỉnh Đắk Lắk 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 Chi tiết
8 185/NQ-HÐND Nghị quyết 07/01/2016 Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
9 184/NQ-HÐND Nghị quyết 07/01/2016 Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết