17:46 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024

Giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của HĐND tinh

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 331/TB-HÐND 30/05/2023 Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Chi tiết
2 254/TB-HÐND 04/05/2023 Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân và Đoàn ĐBQH tỉnh Chi tiết
3 204/TB-HÐND 13/04/2023 kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân và Đoàn ĐBQH tỉnh Chi tiết
4 113/TB-HÐND 03/03/2023 Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân và Đoàn ĐBQH tỉnh Chi tiết
5 44/TB-HÐND 19/01/2023 Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Chi tiết
6 415/TB-HÐND 05/09/2022 Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Chi tiết
7 133/BC-HÐND 05/09/2022 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chi tiết
8 148/TB-HÐND 05/04/2022 Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2022 của Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh Chi tiết
9 1993/UBND-TH 16/03/2022 Trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 Chi tiết