08:27 Thứ bảy , Ngày 15 Tháng 06 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp thứ Mười Hai

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 11/2009/NQ-HÐND Nghị quyết 07/10/2009 Về việc điều chỉnh một số chế độ, chính sách đối với công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình Chi tiết
2 10/2009/NQ-HÐND Nghị quyết 07/10/2009 Công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh đã qua rà soát. Chi tiết
3 09/2009/NQ-HÐND Nghị quyết 07/10/2009 Phát triển Kinh tế - Xã hội các huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh đến năm 2015 Chi tiết
4 08/2009/NQ-HÐND Nghị quyết 07/10/2009 Phê duyệt kế hoạch biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2009. Chi tiết
5 07/2009/NQ-HÐND Nghị quyết 07/10/2009 Về việc điều chỉnh chính sách cho Đội công tác phát động quần chúng chuyên trách ở cơ sở theo Điều 1, Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 của HĐND tỉnh Chi tiết
6 06/2009/NQ-HÐND Nghị quyết 07/10/2009 Về một số chính sách phát triển kinh tế trang trại tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2010 - 2015 Chi tiết
7 05/2009/NQ-HÐND Nghị quyết 07/10/2009 Xây dựng huyện văn hóa Krông Pắc, giai đoạn 2009 – 2012. Chi tiết
8 04/2009/NQ-HÐND Nghị quyết 07/10/2009 Về việc xây dựng thí điểm Nhà văn hóa xã khu vực III, xã biên giới, giai đoạn 2010 - 2012 Chi tiết
9 03/2009/NQ-HÐND Nghị quyết 07/10/2009 Về mức thu lệ phí bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
10 02/2009/NQ-HÐND Nghị quyết 07/10/2009 Về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
11 01/2009/NQ-HÐND Nghị quyết 07/10/2009 Mức thu Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk. Chi tiết