17:42 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024

Tiếp công dân - TXCT của Đoàn ĐBQH tỉnh

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 68/TB-ÐÐBQH 13/03/2024 Thông báo Tiếp công dân định kỳ tháng 03 năm 2024 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
2 41/TB-ÐÐBQH 21/02/2024 Tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2024 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
3 17/TB-ÐÐBQH 12/01/2024 Tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2024 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
4 255/TB-ÐÐBQH 18/12/2023 Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2023 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
5 195/LTXCT-ÐÐBQH 25/09/2023 Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
6 184/TB-ÐÐBQH 18/09/2023 Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2023 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
7 162/TB-ÐÐBQH 18/08/2023 Chi tiết
8 139/TB-ÐÐBQH 19/07/2023 Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2023 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
9 116/TB-ÐÐBQH Khác 16/06/2023 lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2023 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
10 76/TB-ÐÐBQH 20/04/2023 Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2023 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
11 73/KH-ÐÐBQH 17/04/2023 Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
12 53/TB-ÐÐBQH 23/03/2023 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2023 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
13 40/TB-ÐÐBQH 20/02/2023 Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2023 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
14 278/TB-ÐÐBQH 19/12/2022 Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
15 253/TB-ÐÐBQH 21/11/2022 Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
16 246/LTXCT-ÐÐBQH 17/11/2022 Lich tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
17 237/TB-ÐÐBQH 24/10/2022 Thông báo về việc không tham gia tiếp công dân định kỳ tháng 10/2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
18 203/TB-ÐÐBQH 21/09/2022 Thông báo về việc không tham gia tiếp công dân định kỳ tháng 9/2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
19 177/TB-ÐÐBQH 22/08/2022 Về việc không tham gia tiếp công dân của Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
20 133/TB-ÐÐBQH 21/06/2022 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
21 131/LTXCT-ÐÐBQH 16/06/2022 Lich tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Ba của Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk Khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chi tiết
22 116/TB-ÐÐBQH 24/05/2022 Thông báo về việc tiếp công dân của Đoàn ĐBQH tỉnh Chi tiết
23 95/ÐÐBQH-VP 26/04/2022 Thay đổi địa điểm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Ba của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chi tiết
24 89/LTXCT-ÐÐBQH 25/04/2022 Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Ba của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chi tiết
25 84/TB-ÐÐBQH 18/04/2022 Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2022 của Đoàn ĐBQH tỉnh Chi tiết