07:49 Thứ sáu , Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024

Nghi quyết Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười ba

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 03/2024/NQ-HÐND Nghị quyết 20/06/2024 Hỗ trợ tiền ăn thêm cho cán bộ, chiến sĩ Đội K51 trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở ngoài nước Chi tiết
2 10/NQ-HÐND Nghị quyết 20/06/2024 Về xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Kính Chi tiết
3 09/NQ-HÐND Nghị quyết 20/06/2024 Về xác nhận kết quả miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà H'Yâo Knul Chi tiết
4 08/NQ-HÐND Nghị quyết 20/06/2024 Bãi bỏ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bố trí vốn ngân sách tỉnh tham gia Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (phần kinh phí giải phón Chi tiết
5 06/2024/NQ-HÐND Nghị quyết 20/06/2024 Đặt tên đường và điều chỉnh giới hạn một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột (đợt 5) Chi tiết
6 05/2024/NQ-HÐND Nghị quyết 20/06/2024 Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”; hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
7 04/2024/NQ-HÐND Nghị quyết 20/06/2024 Quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết