07:06 Thứ bảy , Ngày 15 Tháng 06 Năm 2024

Hội đồng nhân dân

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 36/KH-ÐGS 19/01/2023 Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức; quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, từ năm 2018 đến năm 2023 Chi tiết
2 262/BC-HÐND 16/12/2022 Kết quả kỳ họp thứ Năm, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chi tiết
3 389/TB-ÐGS 12/08/2022 Thành phần, chương trình GS “Việc thực hiện CS, pháp luật về QH, KH sử dụng đất; cấp GCNQSD đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân và chuyển MĐ sử dụng đất từ đất NN sang đất phi NN trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2021” Chi tiết
4 352/KH-ÐGS 26/07/2022 Giám sát việc thực hiện CS, pháp luật về QH, KH sử dụng đất; cấp GCNQSD đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân (đất nông nghiệp và đất ở) và chuyển mục đích sử dụng đất từ đất NN sang đất phi NN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016 - 2021. Chi tiết
5 100/BC-HÐND 20/07/2022 Kết quả kỳ họp thứ Tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chi tiết
6 316/KH-HÐND 29/06/2022 Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chi tiết
7 46/NQ-HÐND 20/12/2021 Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022 Chi tiết
8 28/NQ-HÐND 13/08/2021 Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022 Chi tiết