08:11 Thứ bảy , Ngày 15 Tháng 06 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp bất thường năm 2010

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 02/NQ-HÐND Nghị quyết 18/05/2010 Xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2011 (ông Trần Hiếu). Chi tiết
2 01/NQ-HÐND Nghị quyết 18/05/2010 Xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2011 (bà Mai Hoa Niê Kdăm). Chi tiết