09:22 Thứ bảy , Ngày 15 Tháng 06 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp thứ Bảy

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 57/2006/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2006 Chương trình mục tiêu giảm nghèo tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2006 - 2010 Chi tiết
2 56/2006/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2006 Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2007 Chi tiết
3 55/2006/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2006 Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành trong năm 2007 Chi tiết
4 54/2006/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2006 Điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, buôn, tổ dân phố; quy định thêm một số cán bộ được hưởng mức sinh hoạt phí Chi tiết
5 53/2006/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2006 Thông qua Phương án thành lập Sở Ngoại vụ Chi tiết
6 52/2006/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2006 Về quy định phân cấp cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học và trường dạy nghề công lập Chi tiết
7 51/2006/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2006 Đầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp xã. Chi tiết
8 50/2006/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2006 Cơ cấu nguồn vốn đầu tư đường giao thông trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2007 - 2010 Chi tiết
9 49/2006/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2006 Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2007 Chi tiết
10 48/2006/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2006 Kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2007 Chi tiết
11 47/2006/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2006 Phân bổ dự toán ngân sách năm 2007 tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
12 46/2006/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2006 Tạm ứng tồn ngân Kho bạc Nhà nướcđể đầu tư xây các công trình trọng điểm của tỉnh Chi tiết
13 45/2006/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2006 Về tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương từ năm 2007 tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
14 44/2006/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2006 Mức giá đất tại các huyện và thành phố Buôn Ma Thuột Chi tiết