07:00 Thứ bảy , Ngày 15 Tháng 06 Năm 2024

Nghi quyết Kỳ họp Chuyên đề lần Chín

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 07/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 14/06/2023 Quy định nội dung, mức chi chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
2 06/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 14/06/2023 Quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2023 - 2025 Chi tiết
3 12/NQ-HÐND Nghị quyết 14/06/2023 Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 Chi tiết
4 11/NQ-HÐND Nghị quyết 14/06/2023 về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
5 10/NQ-HÐND Nghị quyết 14/06/2023 Bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chi tiết