08:41 Thứ bảy , Ngày 15 Tháng 06 Năm 2024

Đoàn Giám sát số 18 của Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức giám sát về tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực

20/04/2024 11:34

Đoàn Giám sát số 18 của Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức giám sát về tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng...

Ngày thứ hai, Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

03/12/2023 08:56

Ngày thứ hai, Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban Pháp chế thẩm tra nội dung trình Kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

01/12/2023 08:20

Ban Pháp chế thẩm tra nội dung trình Kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ Mười, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

28/09/2023 10:07

Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ Mười, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tình hình chấp hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính giai đoạn 2020 - 2022 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

08/05/2023 13:56

Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tình hình chấp hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính giai đoạn 2020 - 2022 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk thẩm tra một số nội dung trình Kỳ họp thứ Năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

09/12/2022 16:14

Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk thẩm tra một số nội dung trình Kỳ họp thứ Năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Krông Pắc, giai đoạn 2019 - 2021

03/10/2022 13:50

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Krông Pắc, giai đoạn 2019 - 2021

Đoàn giám sát của Ban Pháp Chế, HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện M'Drắk, giai đoạn 2019 – 2021.

29/09/2022 08:19

Đoàn giám sát của Ban Pháp Chế, HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện M'Drắk, giai đoạn 2019 – 2021.

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 của Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh

19/07/2022 08:20

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, trong 6 tháng đầu năm Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác

Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk thẩm tra một số nội dung trình Kỳ họp thứ Tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

10/07/2022 14:00

Ban Pháp chế -  Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức phiên họp thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Phạm Thị Phương Hoa, Ủy viên Thường trực,...

Ban Pháp chế - HĐND tỉnh ban hành kế hoạch khảo sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sáp nhập thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

24/06/2022 12:35

Ban Pháp chế - HĐND tỉnh ban hành kế hoạch khảo sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sáp nhập thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh

17/05/2022 10:42

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH: GIÁM SÁT VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH