18:31 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024

Nghi quyết Kỳ họp chuyên đề lần Năm

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 35/NQ-HÐND Nghị quyết 25/08/2022 Về giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2022 Chi tiết
2 34/NQ-HÐND Nghị quyết 25/08/2022 Về giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kế hoạch năm 2022 Chi tiết
3 33/NQ-HÐND Nghị quyết 25/08/2022 Về giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kế hoạch năm 2022 Chi tiết
4 12/2022/NQ-HÐND Nghị quyết 24/08/2022 Quy định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
5 11/2022/NQ-HÐND Nghị quyết 24/08/2022 Quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng; số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trang bị cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Chi tiết
6 32/NQ-HÐND Nghị quyết 24/08/2022 Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
7 31/NQ-HÐND Nghị quyết 24/08/2022 Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, chỉnh trang và xây dựng mới một số hạng mục tại Nghĩa trang cán bộ tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
8 30/NQ-HÐND Nghị quyết 24/08/2022 Về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
9 29/NQ-HÐND Nghị quyết 24/08/2022 Về việc phân bổ dự toán vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 Chi tiết
10 28/NQ-HÐND Nghị quyết 24/08/2022 Về chỉ tiêu, KH vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 05 năm (2021 - 2025) thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
11 27/NQ-HÐND Nghị quyết 24/08/2022 Về chỉ tiêu, KH vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 5 năm (2021 - 2025) thực hiện CTMTQG XD nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
12 26/NQ-HÐND Nghị quyết 24/08/2022 Về chỉ tiêu, KH vốn ĐT phát triển nguồn NSNN giai đoạn 05 năm (2021 - 2025) thực hiện CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết