18:05 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp bất thường lần 1 năm 2021

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 09/NQ-HÐND Nghị quyết 19/03/2021 về tiêu chí phân bổ và phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tỉnh bố trí đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kế hoạch năm 2021 Chi tiết
2 08/NQ-HÐND Nghị quyết 19/03/2021 quyết định chủ trương đầu tư các Dự án trên địa bàn tỉnh Chi tiết
3 07/NQ-HÐND Nghị quyết 19/03/2021 điều chỉnh, bổ sung quyết định chủ trương đầu tư một số Dự án trên địa bàn tỉnh Chi tiết
4 06/NQ-HÐND Nghị quyết 19/03/2021 Nghị quyết về phương án phân bổ số vốn chưa thông báo của kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2021 Chi tiết
5 05/NQ-HÐND 19/03/2021 về việc thành lập văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Chi tiết
6 04/NQ-HÐND Nghị quyết 19/03/2021 Nghị quyết về danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của quỹ đầu tư phát triển Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025 Chi tiết
7 03/NQ-HÐND Nghị quyết 19/03/2021 Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 Chi tiết
8 02/NQ-HÐND Nghị quyết 19/03/2021 Nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 Chi tiết
9 01/NQ-HÐND Nghị quyết 19/03/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 Chi tiết
10 02/2021/NQ-HÐND Nghị quyết 19/03/2021 Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025 Chi tiết
11 01/2021/NQ-HÐND Nghị quyết 19/03/2021 quy định nội dung, mức chi, thời gian hưởng hỗ trợ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Đắk lắk Chi tiết