07:46 Thứ bảy , Ngày 15 Tháng 06 Năm 2024

Nghị quyêt kỳ họp thứ Nhất

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 25/NQ-HÐND Nghị quyết 30/06/2021 Nghị quyết về việc xác thành lập Tổ đại biểu và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 Chi tiết
2 24/NQ-HÐND Nghị quyết 30/06/2021 Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X trong năm 2021 Chi tiết
3 23/NQ-HÐND Nghị quyết 30/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 Chi tiết
4 22/NQ-HÐND Nghị quyết 30/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 Chi tiết
5 21/NQ-HÐND Nghị quyết 30/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 Chi tiết
6 20/NQ-HÐND Nghị quyết 30/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 Chi tiết
7 19/NQ-HÐND Nghị quyết 30/06/2021 Nghị quyết về việc số lượng thành viên và cơ cấu thành phần các Ban của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 Chi tiết
8 18/NQ-HÐND Nghị quyết 30/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 Chi tiết
9 17/NQ-HÐND Nghị quyết 30/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 Chi tiết
10 16/NQ-HÐND Nghị quyết 30/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 Chi tiết
11 15/NQ-HÐND Nghị quyết 30/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 Chi tiết
12 14/NQ-HÐND Nghị quyết 30/06/2021 Nghị quyết về việc thành lập các Ban của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 Chi tiết
13 13/NQ-HÐND Nghị quyết 30/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 Chi tiết
14 12/NQ-HÐND Nghị quyết 30/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 Chi tiết