01:00 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 07 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp thứ Tám

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 128/2014/NQ-HÐND Nghị quyết 18/07/2014 Bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND, ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với học sinh ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 Chi tiết
2 127/2014/NQ-HÐND Nghị quyết 18/07/2014 Quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS... Chi tiết
3 126/2014/NQ-HÐND Nghị quyết 18/07/2014 Sửa đổi, bổ sung quy hoạch mạng lưới giáo dục Đại học tại Điểm d Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 94/2013/NQ-HĐND, ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh Đắk Lắk về quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025 Chi tiết
4 125/2014/NQ-HÐND Nghị quyết 18/07/2014 Cơ cấu giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
5 124/NQ-HÐND Nghị quyết 18/07/2014 Xây dựng Khu liên hợp Thể dục thể thao vùng Tây Nguyên Chi tiết
6 123/NQ-HÐND 18/07/2014 Công bố các danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành được rà soát, hệ thống hóa năm 2013 Chi tiết
7 122/2014/NQ-HÐND Nghị quyết 18/07/2014 Quy định về mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
8 121/2014/NQ-HÐND Nghị quyết 18/07/2014 đầu tư xây dựng Dự án đường Đông Tây thành phố Buôn Ma Thuột Chi tiết
9 120/2014/NQ-HÐND Nghị quyết 07/11/2023 Quy hoạch phát triển cây cao su tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
10 119/2014/NQ-HÐND Nghị quyết 18/07/2014 Thành lập Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
11 118/2014/NQ-HÐND Nghị quyết 18/07/2014 Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Chi tiết
12 117/2014/NQ-HÐND Nghị quyết 18/07/2014 Mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
13 116/2014/NQ-HÐND Nghị quyết 17/07/2014 Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
14 115/2014/NQ-HÐND Nghị quyết 17/07/2014 Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
15 114/2014/NQ-HÐND Nghị quyết 17/07/2014 Công nhận xã Pơng Drang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk là đô thị loại V Chi tiết
16 113/2014/NQ-HÐND Nghị quyết 17/07/2014 Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Chi tiết
17 112/2014/NQ-HÐND Nghị quyết 17/07/2014 Phân cấp thẩm quyền quyết định điều chiểu, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng, thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
18 111/NQ-HÐND Nghị quyết 16/07/2014 Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 Chi tiết
19 110/NQ-HÐND Nghị quyết 16/07/2014 Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 Chi tiết