23:51 Thứ ba , Ngày 28 Tháng 11 Năm 2023

Thường trực HĐND huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn tại xã Dray Sáp

30/10/2023 08:54

Thường trực HĐND huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn tại xã Dray Sáp

Lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện Ea Súp khóa XI, nhiệm kỳ 2021 -2026 bầu

28/10/2023 12:10

Lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện Ea Súp khóa XI, nhiệm kỳ 2021 -2026 bầu

Đồng chí Phạm Công được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Ea Súp nhiệm kỳ 2021 -2026

28/10/2023 12:03

Đồng chí Phạm Công được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Ea Súp nhiệm kỳ 2021 -2026

Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X và Hội đồng nhân dân huyện khóa VI tại Buôn Đôn

15/08/2023 07:32

Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X và Hội đồng nhân dân huyện khóa VI tại Buôn Đôn

Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh, HĐND huyện Krông Ana khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

15/08/2023 09:57

Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh, HĐND huyện Krông Ana khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện Krông Ana khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

28/07/2023 13:56

Kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện Krông Ana khóa X, nhiềm kỳ 2021-2026