18:08 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024

Thường trực HĐND huyện Krông Ana họp phiên thường kỳ tháng 01/2024

19/01/2024 14:48

Thường trực HĐND huyện Krông Ana họp phiên thường kỳ tháng 01/2024

Hội đồng nhân dân huyện Ea Súp tổ chức Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Sáu quyết định một số nội dung quan trọng

18/01/2024 11:16

Hội đồng nhân dân huyện Ea Súp tổ chức Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Sáu quyết định một số nội dung quan trọng

Kết quả hoạt động của HĐND huyện Krông Ana năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

04/01/2024 13:38

Kết quả hoạt động của HĐND huyện Krông Ana năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, huyện khóa X sau kỳ họp lần thứ 7

04/01/2024 13:29

Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, huyện khóa X sau kỳ họp lần thứ 7

Kỳ họp HĐND huyện Ea H’leo lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021 – 2026

04/01/2024 13:20

Kỳ họp HĐND huyện Ea H’leo lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Krông Pắc Khóa XII

02/01/2024 17:39

Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Krông Pắc Khóa XII

Kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện Ea Súp khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

25/12/2023 13:58

Kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện Ea Súp khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

HĐND huyện Krông Ana tổ chức Kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

22/12/2023 10:34

HĐND huyện Krông Ana tổ chức Kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thường trực HĐND huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn tại xã Dray Sáp

30/10/2023 08:54

Thường trực HĐND huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn tại xã Dray Sáp

Lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện Ea Súp khóa XI, nhiệm kỳ 2021 -2026 bầu

28/10/2023 12:10

Lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện Ea Súp khóa XI, nhiệm kỳ 2021 -2026 bầu

Đồng chí Phạm Công được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Ea Súp nhiệm kỳ 2021 -2026

28/10/2023 12:03

Đồng chí Phạm Công được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Ea Súp nhiệm kỳ 2021 -2026

Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X và Hội đồng nhân dân huyện khóa VI tại Buôn Đôn

15/08/2023 07:32

Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X và Hội đồng nhân dân huyện khóa VI tại Buôn Đôn

Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh, HĐND huyện Krông Ana khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

15/08/2023 09:57

Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh, HĐND huyện Krông Ana khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện Krông Ana khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

28/07/2023 13:56

Kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện Krông Ana khóa X, nhiềm kỳ 2021-2026