17:27 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp bất thường lần 2 năm 2007

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 29/2007/NQ-HÐND Nghị quyết 17/10/2007 Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2007. Chi tiết
2 28/2007/NQ-HÐND Nghị quyết 17/10/2007 Về việc ban hành chính sách cán bộ, công chức cấp tỉnh và cấp huyện của tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2008 – 2010 Chi tiết
3 27/2007/NQ-HÐND Nghị quyết 17/10/2007 Thành lập Trung tâm xúc tiến Thương mại - Đầu tư tỉnh Chi tiết
4 26/2007/NQ-HÐND Nghị quyết 17/10/2007 Về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 Chi tiết
5 25/2007/NQ-HÐND Nghị quyết 17/10/2007 Về việc Quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố Chi tiết
6 24/2007/NQ-HÐND Nghị quyết 17/10/2007 Về Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Đắk Lắk đến năm 2010 Chi tiết
7 23/2007/NQ-HÐND Nghị quyết 17/10/2007 Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND ngày 14/12/2006 của HĐND tỉnh về tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Đắk Lắk từ năm 2007 Chi tiết