17:16 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp thứ Chín

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 38/NQ-HÐND Nghị quyết 27/10/2023 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Chi tiết
2 37/NQ-HÐND Nghị quyết 06/12/2019 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Chi tiết
3 36/NQ-HÐND Nghị quyết 06/12/2019 Về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý các cơ sở y tế và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
4 39/NQ_HÐND Nghị quyết 06/12/2019 Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
5 35/NQ-HÐND Nghị quyết 06/12/2019 Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX trong năm 2020 Chi tiết
6 34/NQ-HÐND 06/12/2019 Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường Hùng Vương nối dài (đoạn từ đường Kim Đồng, thị trấn Quảng Phú đến xã Ea K'Pam), huyện Cư Mgar Chi tiết
7 33/NQ-HÐND Nghị quyết 06/12/2019 Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong ĐVSN công lập; biên chế hội đặc thù và HĐLĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP năm 2020 Chi tiết
8 32/NQ-HÐND Nghị quyết 06/12/2019 Về danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 hécta đất trồng lúa trong năm 2020 Chi tiết
9 31/NQ-HÐND Nghị quyết 06/12/2019 Về kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2020 Chi tiết
10 30/NQ-HÐND Nghị quyết 06/12/2019 Về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
11 29/NQ-HÐND Nghị quyết 06/12/2019 Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 Chi tiết
12 28/NQ-HÐND Nghị quyết 06/12/2019 Về chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình MTQG kế hoạch năm 2020 Chi tiết
13 13/2019/NQ-HÐND Nghị quyết 06/12/2019 Quy định các khoản đóng góp, chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma tuy công lập, cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập được lựa chọn thí điểm đến năm 2020, tại gia đình và cộng đồng Chi tiết
14 12/2019/NQ-HÐND Nghị quyết 06/12/2019 Quy định một số chế độ chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với viên chức công tác trong lĩnh vực y tế và nhân viên y tế thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
15 11/2019/NQ-HÐND Nghị quyết 06/12/2019 Quy định mức giá cụ thể đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
16 10/2019/NQ-HÐND Nghị quyết 06/12/2019 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy định về mức thu các loại phí và lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
17 09/2019/NQ-HÐND Nghị quyết 06/12/2019 Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 136/2014/NQ-HĐND ngày 13/12/2014 và Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 30/8/2016 của HĐND tỉnh Chi tiết
18 08/2019/NQ-HÐND Nghị quyết 06/12/2019 Bãi bỏ Nghị quyết số 143/2014/NQ-HĐND ngày 13/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học; điều động, luân chuyển đối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
19 07/2019/NQ-HÐND Nghị quyết 06/12/2019 Phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường, nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường cho các cấp ngân sách thuộc tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
20 06/2019/NQ-HÐND Nghị quyết 06/12/2019 Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết