17:05 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024

Nghị quyêt kỳ họp thứ Ba

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 54/NQ-HÐND Nghị quyết 23/12/2021 [54/NQ-HĐND_23/12/2021] Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2022 Chi tiết
2 53/NQ-HÐND Nghị quyết 23/12/2021 [53/NQ-HĐND_23/12/2021] Nghị quyết Danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa, dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất Chi tiết
3 52/NQ-HÐND Nghị quyết 23/12/2021 [52/NQ-HĐND - 23/12/2021] Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
4 51/NQ-HÐND Nghị quyết 22/12/2021 [51/NQ-HĐND - 22/12/2021] Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các Dự án trên địa bàn tỉnh Chi tiết
5 50/NQ-HÐND Nghị quyết 22/12/2021 [50/NQ-HĐND - 22/12/2021] Nghị quyết Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách địa phương Chi tiết
6 49/NQ-HÐND Nghị quyết 21/12/2021 [49/NQ-HĐND - 21/12/2021] Chương trình xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (ks) Chi tiết
7 48/NQ-HÐND Nghị quyết 21/12/2021 [48/NQ-HĐND - 21/12/2021] Nghị quyết Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022 (ks) Chi tiết
8 47/NQ-HÐND Nghị quyết 20/12/2021 [47/NQ-HĐND - 20/12/2021] Nghị quyết về giải quyết vấn đè phát sinh giữa hai kỳ họp (ks) Chi tiết
9 46/NQ-HÐND Nghị quyết 20/12/2021 [46/NQ-HĐND - 20/12/2021] Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh năm 2022 Chi tiết
10 45/NQ-HÐND Nghị quyết 20/12/2021 [45/NQ-HĐND - 20/12/2021] Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh Chi tiết
11 44/NQ-HÐND Nghị quyết 20/12/2021 [44/NQ-HĐND - 20/12/2021] Nghị quyết điều chỉnh mức vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk Chi tiết
12 43/NQ-HÐND Nghị quyết 20/12/2021 Nghị quyết Quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (ks) Chi tiết
13 42/NQ-HÐND Nghị quyết 20/12/2021 [42/NQ-HĐND - 20/12/2021] Nghị quyết về việc sáp nhập thôn, buôn, tổ dân phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đợt 3) Chi tiết
14 41/NQ-HÐND Nghị quyết 20/12/2021 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
15 40/NQ-HÐND Nghị quyết 20/12/2021 Nghị quyết dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
16 39/NQ-HÐND Nghị quyết 17/12/2021 Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh trong năm 2022 Chi tiết
17 38/NQ-HÐND Nghị quyết 17/12/2021 Nghị quyết quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính của tỉnh Đắk Lắk năm 2022 Chi tiết
18 37/NQ-HÐND Nghị quyết 17/12/2021 [37/NQ-HÐND] Nghị quyết chủ trương chuyển loại rừng trên địa bàn huyện Krông Ana Chi tiết
19 20/2021/NQ-HÐND Nghị quyết 27/12/2021 Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 113/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của HĐND tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Chi tiết
20 19/2021/NQ-HÐND Nghị quyết 21/12/2021 Nghị quyết về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2025 Chi tiết
21 18/2021/NQ-HÐND Nghị quyết 21/12/2021 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết
22 17/2021/NQ-HÐND Nghị quyết 20/12/2021 Nghị quyết về tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền thuộc tỉnh Đắk Lắk từ năm 2022. Chi tiết
23 16/2021/NQ-HÐND Nghị quyết 20/12/2021 Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh. Chi tiết
24 15/2021/NQ-HÐND Nghị quyết 20/12/2021 Nghị quyết Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
25 14/2021/NQ-HÐND Nghị quyết 20/12/2021 Nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
26 13/2021/NQ-HÐND Nghị quyết 20/12/2021 Nghị quyết Quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực Chi tiết
27 12/2021/NQ-HÐND Nghị quyết 17/12/2021 Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 Chi tiết
28 11/2021/NQ-HÐND Nghị quyết 17/12/2021 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 78/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chính sách bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
29 10/2021/NQ-HÐND Nghị quyết 17/12/2021 Nghị quyết bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2022 – 2025 Chi tiết