17:31 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp bất thường lần 1 2020

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 16/NQ-HÐND Nghị quyết 22/05/2020 Về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp cục bộ Tỉnh lộ 12, đoạn Km0 -Km13+869 Chi tiết
2 15/NQ-HÐND Nghị quyết 22/05/2020 Về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk là đô thị loại IV Chi tiết
3 14/NQ-HÐND Nghị quyết 22/05/2020 Quyết định chủ trương đầu tư dự án Định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắc Chi tiết
4 13/NQ-HÐND Nghị quyết 22/05/2020 Về điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Mở rộng, nâng cấp Tỉnh lộ 2, đoạn từ Km0 - Km6+431, thành phố Buôn Ma Thuột Chi tiết
5 12/NQ-HÐND 22/05/2020 Quyết định chủ trương đầu tư dự án; bổ sung danh mục và bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách địa phương Chi tiết
6 11/NQ-HÐND Nghị quyết 22/05/2020 Về việc phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ sông Krông Pách và xây dựng đê bao ngăn lũ đoạn qua xã Vụ Bổn, huyện Krông Pách Chi tiết
7 10/NQ-HÐND Nghị quyết 22/05/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách địa phương và và quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa công trình thủy lợi Ea Tlít, xã Cư Elang, huyện Ea Kar Chi tiết
8 09/NQ-HÐND Nghị quyết 22/05/2020 Về điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông liên xã Ia Lốp - Ia Rvê, huyện Ea Súp (đoạn từ Đoàn kinh tế - quốc phòng 737 xã Ia Rvê) Chi tiết
9 08/NQ-HÐND 22/05/2020 Về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Cầu vượt sông Krông Ana và đường hai đầu cầu nối Tỉnh lộ 2 với Tỉnh lộ 7 Chi tiết
10 07/NQ-HÐND Nghị quyết 22/05/2020 Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị Cơ sở Điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
11 06/NQ-HÐND Nghị quyết 22/05/2020 Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
12 05/NQ/HÐND Nghị quyết 22/05/2020 Điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
13 04/NQ-HÐND Nghị quyết 22/05/2020 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Chi tiết
14 03/NQ-HÐND Nghị quyết 22/05/2020 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Chi tiết
15 02/NQ_HÐND Nghị quyết 22/05/2020 Về xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Chi tiết
16 01/NQ-HÐND Nghị quyết 22/05/2020 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Chi tiết
17 01/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 22/05/2020 Về Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh giai đoạn 2020-2024 Chi tiết