08:52 Thứ bảy , Ngày 15 Tháng 06 Năm 2024

Nghị quyết Kỳ họp chuyên đề lần Nhất

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 08/NQ-HÐND Nghị quyết 15/04/2022 [08/NQ-HĐND_15/4/2022] Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các Dự án trên địa bàn tỉnh Chi tiết
2 07/NQ-HÐND Nghị quyết 08/04/2022 [07/NQ-HĐND_08/4/2022] Nghị quyết về việc thông qua Đề án thành lập thị trấn Pơng Drang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
3 06/NQ-HÐND Nghị quyết 08/04/2022 [06/NQ-HĐND_08/4/2022] Nghị quyết Phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tỉnh bố trí đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kế hoạch năm 2022 Chi tiết
4 05/NQ-HÐND Nghị quyết 08/04/2022 [05/NQ-HĐND_08/4/2022] Nghị quyết PD tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ NS NN trong các đơn vị SNCL tự BĐ một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do NS NN bảo đảm chi thường xuyên Chi tiết
5 01/2022/NQ-HÐND Nghị quyết 08/04/2022 [01/2022/NQ-HĐND_08/4/2022] Nghị quyết Quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết
6 04/NQ-HÐND Nghị quyết 08/04/2022 [04/NQ-HĐND_08/4/2022] Nghi quyết cho ý kiến về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án ODA Chi tiết
7 03/NQ-HÐND Nghị quyết 08/04/2022 [03/NQ-HĐND_08/4/2022] Nghị quyết về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng hợp phần khu tái định canh số 2, công trình dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng Chi tiết
8 02/NQ-HÐND Nghị quyết 08/04/2022 [02/NQ-HĐND_08/4/2022] Nghị quyết bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa, dưới 20 héc ta đất rừng p Chi tiết
9 01/NQ-HÐND Nghị quyết 08/04/2022 [01/NQ-HĐND_08/4/2022] Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 sang năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương. Chi tiết