17:53 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp thứ Ba

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 26/NQ-HÐND 14/12/2016 Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 Chi tiết
2 25/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2016 Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX trong năm 2017 Chi tiết
3 24/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2016 THÀNH LẬP ĐOÀN GIÁM SÁT Về chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Chi tiết
4 23/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2016 THÀNH LẬP ĐOÀN GIÁM SÁT Về chấp hành pháp luật và nghị quyết của HĐND tỉnh trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và việc giao đất, giao rừng để thực hiện các dự án nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Chi tiết
5 22/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2016 Về biên chế công chức năm 2017 Chi tiết
6 21/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2016 Về danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng... Chi tiết
7 20/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2016 Về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2017 Chi tiết
8 19/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2016 Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 của tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
9 18/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2016 Về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2017 của tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
10 18/2016/NQ-HÐND 14/12/2016 Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, GDPT công lập năm học 2016 - 2017 và mức thu học phí đào tạo cao đẳng, trung cấp tại các trường công lập trực thuộc tỉnh từ năm học 2016 - 2017 đến hết năm học 2020 - 2021 Chi tiết
11 17/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2016 Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2017 Chi tiết
12 17/2016/NQ-HÐND 14/12/2016 Đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, đợt 4 Chi tiết
13 16/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2016 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012 của HĐND tỉnh về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và đình hướng đến năm 2030 Chi tiết
14 15/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2016 Về Chương trình Giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 - 2020 Chi tiết
15 14/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2016 Về hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 - 2020 Chi tiết
16 13/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2016 Về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Chi tiết
17 12/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2016 Quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
18 11/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2016 Ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản kim loại và khoáng sản không kim loại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
19 10/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2016 Ban hành Quy định về mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
20 09/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2016 Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 Chi tiết
21 08/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2016 Về tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Đắk Lắk từ năm 2017 Chi tiết
22 07/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2016 Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi từ năm 2017 cho ngân sách các cấp chính quyền thuộc tỉnh Đắk Lắk Chi tiết