17:01 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp thứ Mười

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 15/2008/NQ-HÐND Nghị quyết 07/11/2008 Đề nghị công nhận thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar là đô thị loại IV Chi tiết
2 14/2008/NQ-HÐND Nghị quyết 07/11/2008 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND ngày 14/12/2006 của HĐND tỉnh về quy định phân cấp cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học và trường dạy nghề công lập. Chi tiết
3 13/2008/NQ-HÐND Nghị quyết 07/11/2008 Về việc quy định tiêu chí phân bổ vốn đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2009 - 2010 Chi tiết
4 12/2008/NQ-HÐND Nghị quyết 07/11/2008 Về việc quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp Chi tiết
5 11/2008/NQ-HÐND Nghị quyết 07/11/2008 Về việc quy định các nguyên tắc, nguồn vốn, tiêu chí và định mức phân bổ ổn định vốn đầu tư phát triển bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thành phố trong 2 năm 2009 - 2010 Chi tiết
6 10/2008/NQ-HÐND Nghị quyết 07/11/2008 Về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước thuộc tỉnh ĐắkLắk Chi tiết
7 09/2008/NQ-HÐND Nghị quyết 07/11/2008 Phê duyệt cơ cấu tổ chức bộ máy và kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2008-2009. Chi tiết
8 08/2008/NQ-HÐND Nghị quyết 07/11/2008 Về việc quy định mức phụ cấp và sinh hoạt phí hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, buôn, tổ dân phố Chi tiết
9 07/2008/NQ-HÐND Nghị quyết 07/11/2008 Bãi bỏ khoản IV, Điều 1 của Nghị quyết số 28/2007/NQ-HĐND, ngày 17 tháng 10 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII, về chính sách cán bộ, công chức cấp tỉnh và cấp huyện của tỉnh Đắk Lắk áp dụng trong giai đoạn 2008 – 2010. Chi tiết
10 06/2008/NQ-HÐND Nghị quyết 07/11/2008 Điều chỉnh địa giới hành chính các xã, phường thuộc các huyện: Krông Pắc, Krông Bông, Krông Ana, Buôn Đôn và thành phố Buôn Ma Thuột để thành lập đơn vị hành chính mới cấp xã. Chi tiết
11 05/2008/NQ-HÐND Nghị quyết 07/11/2008 Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Búk để thành lập thị xã Buôn Hồ và huyện Krông Búk. Chi tiết
12 03/2008/NQ-HÐND Nghị quyết 07/11/2008 Xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh Đắk Lắk khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với Ông Dương Thanh Tương, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Phạm Dũng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, Uỷ viên UBND tỉnh... Chi tiết
13 01/2008/NQ-HÐND Nghị quyết 07/11/2008 Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND và miễn nhiệm chức danh Trưởng ban và thành viên Ban Dân tộc, thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách của HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009. Chi tiết