08:43 Thứ bảy , Ngày 15 Tháng 06 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp thứ Tư

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 08/2005/NQ-HÐ Nghị quyết 21/07/2005 Nghị quyết Thông qua phương án biên chế Hành chính, sự nghiệp năm 2005 Chi tiết
2 07/2005/NQ-HÐ Nghị quyết 21/07/2005 Cho thôi giữ chức danh thành viên Ban VHXH của HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa VII nhiệm kỳ 2004-2009. Chi tiết
3 06/2005/NQ-HÐ Nghị quyết 21/07/2005 Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa VII nhiệm kỳ 2004-2009. Chi tiết
4 05/2005/NQ-HÐ Nghị quyết 21/07/2005 Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh thành viên Ban VHXH của HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa VII nhiệm kỳ 2004-2009. Chi tiết
5 04/2005/NQ-HÐ Nghị quyết 21/07/2005 Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đắk Lắk khóa VII nhiệm kỳ 2004-2009. Chi tiết
6 03/2005/NQ-HÐ Nghị quyết 21/07/2005 Thông qua đề án bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê đợt IV trên địa bàn tỉnh. Chi tiết
7 02/2005/NQ-HÐ Nghị quyết 21/07/2005 Ban hành chính sách cho đội công tác phát động quần chúng chuyên trách ở cơ sở của tỉnh. Chi tiết
8 01/2005/NQ-HÐ Nghị quyết 21/07/2005 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết