18:22 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024

Giấy triệu tập - Giấy mời

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 06/GTT-HÐND 16/11/2023 Giấy triệu tập Kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chi tiết
2 05/GTT-HÐND 07/11/2023 Giấy Triệu tập Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười Một , Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
3 04/GTT-HÐND 02/10/2023 Giấy Triệu tập Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
4 62/GM-HÐND 02/10/2023 Giấy mời dự Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
5 41/GM-HÐND 07/07/2023 Chi tiết
6 03/GTT-HÐND 23/06/2023 Giấy triệu tập Kỳ họp thứ Sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chi tiết
7 26/GM-HÐND 07/06/2023 Giấy mời dự Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
8 02/GTT-HÐND 07/06/2023 Giấy Triệu tập Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
9 01/GTT-HÐND 11/04/2023 Giấy Triệu tập Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
10 09/GTT-HÐND 22/11/2022 Giấy Triệu tập Kỳ họp thứ Năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
11 08/GTT-HÐND 09/11/2022 Giấy Triệu tập Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
12 47/GM-HÐND 20/09/2022 Giấy mời dự Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
13 07/GTT-HÐND 16/09/2022 Giấy Triệu tập Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
14 42/GM-HÐND 26/08/2022 Giấy mời dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố Chi tiết
15 36/GM-HÐND 12/08/2022 Dự Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
16 06/GTT-HÐND 12/08/2022 Giấy Triệu tập Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
17 33/GM-HÐ0ND 28/07/2022 Giấy mời dự Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
18 05/GTT-HÐND 27/07/2022 GIẤY TRIỆU TẬP KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ TƯ, HĐND TỈNH KHÓA X Chi tiết
19 27/GM-HÐND 05/07/2022 Giấy mời dự Kỳ họp thứ Tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
20 22/GM-HÐND 28/06/2022 Thường trực HĐND tỉnh kính mời đồng chí đến dự phiên họp thường kỳ tháng 6/2022 Chi tiết
21 04/GTT-HÐND 27/06/2022 Giấy triệu tập Kỳ họp thứ Tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chi tiết
22 19/GM-HÐND 18/06/2022 Giấy mời dự Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
23 03/GTT-HÐND 18/06/2022 GIẤY TRIỆU TẬP KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ BA, HĐND TỈNH KHÓA X Chi tiết
24 17/GM-HÐND 15/06/2022 Phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh về việc triển khai, thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết
25 13/GM-HÐND 13/05/2022 Giấy mời dự Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Hai, HĐND tỉnh khóa X Chi tiết
26 02/GTT-HÐND 13/05/2022 Giấy Triệu tập Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Hai, HĐND tỉnh khóa X Chi tiết
27 01/GTT-HÐND 23/03/2022 Giấy Triệu tập Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa X Chi tiết