16:55 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp thứ Mười Bốn

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 12/NQ-HÐND Nghị quyết 07/09/2010 Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII đối với ông Mai Văn Thìn (chuyển công tác vào Tp Hồ Chí Minh). Chi tiết
2 11/NQ-HÐND Nghị quyết 07/09/2010 Phương án tổ chức bộ máy và kế hoạch biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp của tỉnh năm 2010. Chi tiết
3 10/2010/NQ-HÐND Nghị quyết 07/09/2010 Quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh. Chi tiết
4 09/NQ-HÐND Nghị quyết 07/09/2010 Thành lập phòng Dân tộc cấp huyện. Chi tiết
5 08/2010/NQ-HÐND Nghị quyết 07/09/2010 Về việc quy định phân cấp nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học và trường dạy nghề công lập giai đoạn 2010 - 2015 Chi tiết
6 07/2010/NQ-HÐND Nghị quyết 07/09/2010 Về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, sơ chế, tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2010 - 2015 Chi tiết
7 06/2010/NQ-HÐND Nghị quyết 07/09/2010 Về chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở chế biến lâm sản vào Khu, Cụm công nghiệp, điểm quy hoạch Chi tiết
8 05/2010/NQ-HÐND Nghị quyết 07/09/2010 Về việc Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Chi tiết
9 04/2010/NQ-HÐND Nghị quyết 07/09/2010 Quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố. Chi tiết
10 03/2010/NQ-HÐND Nghị quyết 07/09/2010 Về việc dạy tiếng Êđê trong nhà trường tiểu học và trung học cơ sở, giai đoạn 2010 - 2015 Chi tiết