16:39 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024

Thường trực Hội đồng nhân dân

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 418/KH-HÐND Khác 21/06/2023 Tổ chức giải trình tại phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
2 85/KH-ÐGS 17/02/2023 Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác trồng rừng tập trung; phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2019-2022 Chi tiết
3 25/KH-HÐND 16/01/2023 Kế hoạch công tác trọng tâm của Thường trực HĐND tỉnh năm 2023 Chi tiết
4 24/CTr-HÐND 16/01/2023 Chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2023 Chi tiết
5 03/NQ-HÐND 23/12/2022 Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Chi tiết
6 134/BC-HÐND 05/09/2022 Kết quả công tác tháng 8/2022, nhiệm vụ công tác tháng 9/2022 của Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
7 380/KH-HÐND 10/08/2022 Phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến về “Phòng, chống quấy rối tình dục nơi làm việc” Chi tiết
8 376/KH-HÐND 09/08/2022 Tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND cấp huyện, thị xã, thành phố Chi tiết
9 02/NQ-HÐND Nghị quyết 29/07/2022 Về việc chỉ định Tổ Trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chi tiết
10 01/NQ-HÐND Nghị định 29/07/2022 Về việc cho thôi làm nhiệm vụ Tổ Trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chi tiết
11 315/TB-HÐND 29/06/2022 Kết luận phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai, thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh Chi tiết
12 290/HÐND-VP 15/06/2022 Về việc tham gia ý kiến chất vấn tại phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh Chi tiết
13 255/KH-HÐND 01/06/2022 Kế hoạch tổ chức giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh về việc triển khai, thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết